Project Description

Fizjoterapia poudarowa

Udar mózgu to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny. Skutkuje to uszkodzeniem lub obumarciem fragmentów mózgowia spowodowanej zatrzymiem dopływu krwi do tkanki mózgowej (udar niedokrwienny) lub krwotoku (udar krwotoczny, zwany często „wylewem”). Po zawale serca i nowotworach to właśnie udar mózgu stanowi trzecią, co do częstości występowania, przyczynę zgonów u ludzi dorosłych oraz główną przyczynę niepełnosprawności.

Skutki udaru mózgu prowadzące do niepełnosprawności:

  • korekcja zespołu wad postawy

  • zaburzenia czucia i równowagi

  • zaburzenia świadomości

Rehabilitacja po udarze mózgu ma celu:

  • odtworzenie utraconych funkcji, np. reedukację chodu

  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

  • kontrolę prawidłowego napięcia mięśniowego

Najpowszechniejszym sposobem usprawniania po udarze mózgu jest leczenie ruchem, czyli kinezyterapia. W pierwszej fazie po udarze kinezyterapia polega na nauce samodzielnego zmieniania pozycji w łóżku i na krześle, przesiadania się z łóżka na wózek inwalidzki, samodzielnego stania oraz reedukacji chodu. W kolejnym etapie najważniejsze jest utrzymanie prawidłowego zakresu ruchomości w stawach, niedopuszczenie do zaników mięśniowych oraz zapobieganie patologicznemu napięciu mięśniowemu. Fizjoterapia po udarze obejmuje także ćwiczenie z pacjentem czynności dnia codziennego, ponieważ to właśnie odtworzenie takich umiejętności będzie świadczyło o samodzielności chorego. Kinezyterapia jest jednym z czynników zmniejszających ryzyko wystąpienia powtórnego udaru, a zaniechana często zwiększa ryzyko wtórnych powikłań – przede wszystkim zakrzepowo-zatorowych i zapalnych.

Godziny otwarcia

Pn – Pt 8:00 – 20:00
Sobota 10:00 – 15:00
Niedziela 10:00 – 15:00

+48 885 707 787

Rejestracja

Twoje zdrowie i sprawność fizyczna są dla nas najważniejsze! Niezwlekaj z troską o nie. U nasz możesz umówić się na wizytę online.

Gabinet Fizjoterapii Instytutu Sportu i Nauki