PNF

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) to skuteczna metoda rehabilitacji, która pierwotnie została opracowana z myślą o leczeniu schorzeń neurologicznych, szczególnie mózgowego porażenia dziecięcego. Obecnie udowodniono jej efektywność również w przypadku różnych zaburzeń układu kostno-mięśniowego. Celem metody PNF jest przygotowanie pacjenta do wykonywania codziennych czynności i osiągnięcie jak największej samodzielności. Terapia ta opiera się na neurofizjologicznych zasadach wykonywania ruchów i ich rozwoju w życiu człowieka, wykorzystując te zasady do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych.

Metoda PNF wykorzystuje różne funkcje receptorów, co pozwala przyspieszyć reakcje zwrotne z układu nerwowego

Nazwa metody wskazuje na jej charakterystyczne oddziaływania:

 • Proprioceptywna: Stymuluje głównie receptory czucia ruchu i pozycji ciała.
 • Nerwowo-mięśniowa: Angażuje elementy wspólne między mięśniami a układem nerwowym, takie jak synapsy, jednostki motoryczne i białka mięśniowe.
 • Torowanie: Wprowadza elementy nauki motorycznej, motywując pacjenta i pomagając mu osiągnąć nowe funkcje.

Podstawowe zasady rehabilitacji metodą PNF obejmują:

 • Odnalezienie najsilniejszych stron pacjenta.
 • Wykonywanie ćwiczeń bez bólu.
 • Stworzenie sprzyjającego środowiska terapeutycznego.
 • Rozpoczęcie terapii od aktywności, które pacjent jest w stanie wykonać.
 • Motywowanie pacjenta poprzez pokazywanie efektów terapii i rozwiązywanie problemów.

Terapia PNF polega na zastosowaniu trójwymiarowych wzorców ruchowych w różnych kombinacjach dla różnych części ciała, przy użyciu technik takich jak toniczne skurcze i rytmiczne pobudzanie ruchu, aby osiągnąć pożądane rezultaty rehabilitacyjne.

Metoda PNF – Wskazania i Przeciwwskazania

Wskazania do stosowania terapii PNF w rehabilitacji obejmują:

 • Mózgowe porażenie dziecięce.
 • Porażenie nerwu twarzowego.
 • Dysfunkcje i zaburzenia połykania oraz żucia (dysfagia) w logopedii.
 • Stymulacja oddychania.
 • Wady postawy ciała, w tym skolioza.
 • Choroby nerwowo-mięśniowe, np. SMA.
 • Usprawnianie po urazach i kontuzjach.
 • Zespoły bólowe.
 • Choroby zwyrodnieniowe.
 • Rehabilitacja po udarach mózgu.

Przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń metodą PNF obejmują:

 • Odmowę współpracy z terapeutą.
 • Ciężkie stany chorobowe wymagające hospitalizacji.
 • Ostre stany zapalne.
 • Gorączka.

PNF w Schorzeniach Neurologicznych

Metoda PNF pierwotnie została stworzona z myślą o pacjentach z chorobami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce. Jest to skuteczne narzędzie w arsenale metod neurofizjologicznych, które pozwala poprawić jakość życia tych pacjentów, umożliwiając im naukę nowych umiejętności i modyfikację istniejących. Pomaga to w pełniejszym uczestnictwie w życiu codziennym. W przypadku pacjentów neurologicznych, rehabilitację należy rozpocząć jak najwcześniej i prowadzić systematycznie z pełnym zaangażowaniem ze strony terapeuty i pacjenta, co jest zgodne z filozofią PNF. Na przykład po udarze mózgu pomaga odzyskać umiejętność samoobsługi, chodu i samodzielnego zmieniania pozycji, które są głównymi celami rehabilitacji.

PNF w Schorzeniach Ortopedycznych

W przypadku schorzeń ortopedycznych, zespołów bólowych i urazów, głównym celem jest zazwyczaj eliminacja bólu i przywrócenie pacjentowi zdolności do prowadzenia normalnego trybu życia. Metoda PNF, poprzez stosowanie wzorców ruchowych i technik, pozwala na odzyskanie pełnego zakresu ruchu, siły mięśniowej i umożliwia powrót do aktywności, takich jak uprawianie sportu, zwiększenie prędkości chodu czy właściwe trzymanie sprzętu sportowego, jak np. rakieta tenisowa.

Godziny otwarcia

Pn – Pt 8:00 – 20:00
Sobota 10:00 – 15:00
Niedziela 10:00 – 15:00

Rejestracja

Twoje zdrowie i sprawność fizyczna są dla nas najważniejsze! Niezwlekaj z troską o nie. U nasz możesz umówić się na wizytę online.

Gabinet Fizjoterapii Instytutu Sportu i Nauki