Project Description

Pierwsza wizyta u fizjoterapeuty

Jak się przygotować do wizyty?

  • Należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną, szczególnie wyniki badań obrazowych – RTG, USG, MRI, TK.  Jeżeli badania nie były wykonywane wcześniej, nie ma konieczności przeprowadzania ich przed pierwszą wizytą!

  • Należy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy, który zapewni swobodę podczas badania i terapii.

Przebieg wizyty:

  1. Badanie podmiotowe (wywiad fizjoterapeutyczny) – jego celem jest zebranie od pacjenta wszystkich, ważnych dla procesu terapeutycznego, informacji. Wywiad jest podstawowym elementem wizyty, w czasie którego fizjoterapeuta dowiaduje się o rodzaju dolegliwości, jej rozwoju, objawach oraz o przebytym leczeniu.
  2. Badanie przedmiotowe (ocena postawy, testy funkcjonalne, badanie palpacyjne)  umożliwia zlokalizowanie problemu objawiającego się m.in. nieprawidłowością postawy, zaburzeniem napięcia mięśniowo-powięziowego, dolegliwościami bólowymi oraz ograniczeniem ruchomości w stawach. Dane zebrane podczas wywiadu i badania przedmiotowego stanowią punkt wyjścia do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego i monitorowania efektów terapii.
  3. Diagnoza – w oparciu o wywiad i badanie przedmiotowe fizjoterapeuta znajduje przyczynę problemu i przedstawia pacjentowi plan leczenia.
  4. Terapia – fizjoterapeuta rozpoczyna terapię, dobierając metody i techniki lecznicze najbardziej odpowiednie dla danego pacjenta.
  5. Zalecenia – na koniec wizyty fizjoterapeuta przekazuje pacjentowi zalecenia w postaci ćwiczeń, działań profilaktycznych, które mają na celu zapobieganie nawrotom dolegliwości. Jeżeli wymagana jest kontynuacja terapii w Gabinecie, fizjoterapeuta uzgadnia z pacjentem wstępną ilość wizyt do przebycia

  Godziny otwarcia

Pn – Pt 8:00 – 20:00
Sobota 10:00 – 15:00
Niedziela 10:00 – 15:00

+48 885 707 787

Rejestracja

Twoje zdrowie i sprawność fizyczna są dla nas najważniejsze! Niezwlekaj z troską o nie. U nasz możesz umówić się na wizytę online.

Gabinet Fizjoterapii Instytutu Sportu i Nauki