dr Dominik Kaczmarek

Absolwent kierunku Fizjoterapia poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta, naukowiec oraz nauczyciel akademicki. W latach 2003-2011 pracownik Zakładu Kinezyterapii AWF Poznań, a obecnie adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biochemii tejże Uczelni oraz fizjoterapeuta. W pracy klinicznej przede wszystkim zajmuje się diagnostyką funkcjonalną oraz terapią urazów i przeciążeń mięśni i stawów, bólu kręgosłupa, schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. Optymalne efekty terapeutyczne, bezpieczeństwo i komfort pacjentów zapewnia stosując rzetelną diagnostykę funkcjonalną, terapię potwierdzoną badaniami (EBP) oraz fizjoprofilaktykę. Stosuje uznane metody i koncepcje terapeutyczne, takie jak PNF, McKenzie, Kinesiology Taping. Współpraca z laboratorium analitycznym oraz doświadczenie w badaniach biochemicznych, pozwala mu na kompleksowe podejście do problemu klinicznego pacjenta.

Autor licznych prac naukowych. Jego badania naukowe dotyczą biochemicznych i neurofizjologicznych mechanizmów skurczu mięśni oraz modulacji aktywności układu nerwowego np. poprzez stymulację prądem stałym. Zajmuje się również fizjologicznymi aspektami bólu i innych wrażeń sensorycznych, m.in. z wykorzystaniem metody ilościowego badania czucia (QST).

Uczestnik krajowych i międzynarodowych szkoleń, konferencji oraz staży naukowych, m.in. w Szwecji, Belgii, Finlandii, czy Japonii. Korzysta z doświadczeń nabytych podczas wizytacji krajowych i zagranicznych klinik. Dzięki temu, zagadnienia dotyczące zdrowia i fizjoterapii rozpatruje wielokierunkowo. Jego regularna aktywność fizyczna, m.in. biegi, trening siłowy, jazda na łyżworolkach, nartach, pływanie, czy wspinaczka, gwarantuje lepsze rozumienie praktycznych aspektów pracy klinicznej oraz promocję aktywności fizycznej wśród pacjentów.